slika_casopis.jpg

Dostavljanje radova za publikovanje u časopisu na adresu e-mail revijaprava@gmail.com

Rukopisi se upućuju na recenziju tek nakon inicijalne ocene da li su, s obzirom na formu i tematski delokrug, podobni za objavljivanje u časopisu. Posebna pažnja se posvećuje tome da inicijalna ocena ne traje duže nego što je neophodno.Tokom postupka recenzije glavni urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije, uključujući i primarne podatke, ako su one neophodne za donošenje suda o rukopisu. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih upotrebiti u druge svrhe.

Uputstvo za pripremu rada nalazi se na sledećem linku.
Autori su u obavezi da dostave i potpisanu izjavu o etici objavljivanja.

Instructions for preparing the paper can be found at the following link.

The authors are obliged to submit a signed statement on the ethics of publishing.

Powered by WebExpress