Uređivačka politika časopisa - Journal editorial policy


Rezultate svojih istraživanja autori dostavljaju za objavljivanje u časopisu Revija prava - javnog sektora tako da oni prezentuju jasno, metodološki korektno i podsticajno za nauku i akademske debate rezultatet do kojih su došli i problematiku istraživanu u radu.
Časopis objavljuje naučne radove bazirane na teorijskim i empirijskim istraživanjima koji doprinose oblasti prava javog sektora u skladu sa uređivačkom politikom.
Uređivačka politika časopisa.

The authors submit the results of their research for publication in the Journal of Law - Public Sector so that they present clearly, methodologically correct and stimulating for science and academic debates the results they have reached and the issues researched in the paper.
The journal publishes scientific papers based on theoretical and empirical research that contribute to the field of public sector law in accordance with editorial policy.Journal editorial policy.

Praćenje statusa rada - Preprint

Indetifikacioni broj   Recenzija 1.   Recenzija 2.  Izbor urednika       Broj 
WE 15                          Prihvaćen       Prihvaćen         Prihvaćen         1/23
DT  96                         U procesu        U procesu         U procesu        1/23
 
Izdavački savet časopisa - Publishing Council: 
prof. dr Goran Divac, Institut primenjenih nauka, Beograd, R. Srbija
prof. dr Zoran Vasić, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, R. Srbija 
prof. dr Radovan Klincov, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, R. Srpska, BiH 
prof. dr Slobodan Andžić, Akademija poslovni studija, Beograd, R. Srbija 
doc. dr Milan Ječmenić, Univerzitet MB, Beograd, R. Srbija 

Glavni i odgovorni urednik - Editor in chief
prof. dr Stevo Škrbić, Visoka škola strukovnih studija BIZNIS Niš, Srbija 

Uređivački odbor časopisa - Editorial Board:
prof. dr Ana Opačić, Univerzitet Union Nikola Tesla Beograd, R. Srbija 
prof. dr Jovan Sejmenović, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Bosna i Hercegovina
prof. dr Bogdan Ilić, Ekonomski fakultet, Beograd, R. Srbija
prof. dr Anđelka Aničić, Visoka poslovna škola „Čačak“, Beograd, R. Srbija 
doc. dr Nikola Krunić, Institut primenjenih nauka Beograd, R. Srbija 
doc. dr Ljubiša Todorović, Slobomir P Univerzitet, Bosna i Hercegovina 
prof. dr Ljubiša Stanojević, Univerzitet Alfa BK, Beograd, R. Srbija 
doc. dr Mihailo Ćurčić, naučni saradnik, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, R. Srbija 
doc. dr Anđela Marković, Institut primenjenih nauka Beograd, R. Srbija 

Recenzenti/Reviewers:
prof. dr Ljubiša Stanojević,  Univerzitet Alfa BK, Beograd, R. Srbija
prof. dr Ilija Galjak, Institut primenjenih nauka, Beograd, R. Srbija
prof. dr Boško Nadoveza, Evropski univerzitet, Brčko, Bosna i Hercegovina
doc. dr Nemanja Pantić, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, R. Srbija
prof. dr Mirjana Zorić, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Bosna i Hercegovina
prof. dr Predrag Jovićević, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, R. Srbija
prof. dr Zoran Vasić, Visoka škola za menadžment i ekonomiju Kragujevac, R. Srbija
prof. dr Svetlana Ignjatijević, FIMEK Novi Sad, R. Srbija
doc. dr Nikola Krunić, Institut primenjenih nauka, Beogrd, R. Srbija
Powered by WebExpress